ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

โครงการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่

ชมรมอาสาพัฒนาร่วมกับที่โรงงานสระบุรีช่วยพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่  หนองแค  สระบุรี

     ภูมิใจจนซ่อนไว้ไม่ได้จริง ๆ คะ เมื่อคุณปรเมศวร์ นิสากรเสน นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ในกลุ่มบริษัทนวพลาสติก ยกทัพไปทำเพื่อน้อง ๆ โดยไปปรับปรุงระบบน้ำด้วยผลิตภัณฑ์ ท่อตราช้าง อันน่าภาคภูมิใจและยังไม่พอแค่นั้น เรายังจะปรับปรุงโรงอาหารโดยการทาสีให้สะอาดสวยงามอีกด้วย โดยมีนายก อบต.หนองตะเฆ่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com