ความรู้เรื่องพลาสติก

ไวนิลคืออะไร

ไวนิล (VINYL) คือ โพลิเมอร์สังเคราะห์ชนิดหนึ่ง มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ Unplasticised Polyvinyl Chloride สกัดได้จากน้ำทะเล และกระบวนการผลิตปิโตรเคมีภัณฑ์ เป็นโพลีเมอร์พื้นฐานที่มีคุณภาพพิเศษกว่าโพลิเมอร์ หรือพลาสติกทั่วไป มีความแข็งแรงสูง ไม่ลามไฟ ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สะอาดไม่เป็นพิษ และสามารถแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ ได้หลากหลาย

Detail