เป็นเวลานับ 40 ปี แล้ว ที่เราได้มอบรอยยิ้มความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ครอบครัวด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ตอบสนองความสะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย จากกระบวนการผลิตที่ให้มาตราฐานสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมบริการที่ครบวงจรด้วยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่ยาวนาน

X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com