สำนักงานใหญ่

 

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800

โทรศัพท์ +66 2555 0888

โทรสาร  +66 2586 2929

 

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด

เลขที่ 1  ถ.ปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800

โทรศัพท์  +66 2555 0333

โทรสาร  +66 2586 5757

  

download map

 

ดู บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 

X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com