ข่าวกิจกรรมบริษัท

นวพลาสติก ระยอง ให้การต้อนรับ บจ.ไทย-ลาซาท เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

 นวพลาสติก โดย พี่มัณ วันชัย เถกิงมหาโชค ผู้จัดการส่วนสินค้า Pallet & OEM ให้การต้อนรับ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (ในเครือ Univentures) ผู้ผลิต Zinc Oxide เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินค้าที่โรงงานระยอง เพื่อศึกษากระบวนการผลิตสินค้าแพลเลท ตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบและกระบวนการผลิต พร้อมตรวจสอบคุณภาพ ตามข้อกำหนดของ ISO เมื่อเร็ว ๆ นี้


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com