ข่าวกิจกรรมบริษัท

นวพลาสติก สระบุรี บริจาควัสดุเหลือใช้จากการปรับปรุงพื้นที่โรงงาน ให้กับ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

 นวพลาสติก สระบุรี นำเศษวัสดุเหลือใช้จากการปรับปรุงพื้นที่โรงงาน บริจาคให้กับโรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์)  เช่น หลังคาลอนคู่เก่า โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน  ซึ่งจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆ นักเรียนและคุณครูให้ดีขึ้น โดยมี คุณสมชาย หงษ์สุวรรณ ผจก.สำนักงานพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และ คุณวรพงศ์ ประเสริฐ ผู้จัดการปฏิบัติการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนส่งมอบ ซึ่งการสนับสนุนสิ่งของดังกล่าว ถือว่าเป็นการร่วมกันช่วยเหลือสังคม และยังเป็นการมอบโอกาส มอบอนาคตทางการศึกษาให้แก่น้อง ๆ นักเรียนต่อไปได้อย่างยั่งยืน


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com