ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

โครงการพัฒนาโรงเรียนระยองปัญญานุกูล

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่ผ่าน  คุณสูง หงษ์นคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด  ได้นำชมรมอาสาพัฒนา เข้าพัฒนาทำความสะอาด  เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบ ข้าวสาร และเครื่องอุปโภค บริโภค  ให้กับ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล  อ.เมือง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ของบริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด  และชมรมอาสาพัฒนา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อทำประโยชน์ดี ๆ ต่อสังคม


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com