ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

ท่อตราช้าง ติดอาวุธทางปัญญา จัดโครงการฝึกอบรมช่างระบบท่อน้ำประปามืออาชีพ

ท่อตราช้าง โดยพี่วร วรพงศ์ ประเสริฐ ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และทีมงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆ กับ “โครงการฝึกอบรมช่างระบบท่อน้ำประปามืออาชีพ” ติดอาวุธทางปัญญา ให้สำหรับผู้สนใจ ที่พักอาศัยในชุมชนตำบลหนองปลิง เพื่อให้สมาชิกของโครงการมีความรู้  ความเข้าใจ ในการเลือกใช้ท่อประเภทต่าง ๆ อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน อีกทั้งยังสามารถต่อประกอบระบบท่อน้ำปาและซ่อมแซมระบบท่อน้ำได้อย่างเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น