ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

ผู้จัดการสำนักงานพัฒนาองค์กรฯ เข้าพบชุมชนบ้านหนองละลอก

 เมื่อเร็ว ๆ นี้  พี่หน่อง สมชาย หงษ์สุวรรณ ผู้จัดการสำนักงานพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ตัวแทนจากนวพลาสติก ระยอง เข้าพบปะพูดคุยกับชุมชนบ้านหนองละลอกใน “งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน” โรงเรียนบ้านหนองละลอก จ.ระยอง เรื่องการเข้าปรับภฺมิทัศน์ภายในโรงเรียน เพื่อช่วยให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อน้อง ๆ และบุคลากรของโรงเรียน การสร้างบรรยากาศที่ดีภายใน และเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน