ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

NAWAPLASTIC จัดกิจกรรมปลูกป่า

ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี  บางปู ร่วมกับกองทัพบก  ซึ่งดำเนินการ ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อถวายความจงรักภักดี เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในปี 2554  นี้


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com