ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

NAWAPLASTIC จัดกิจกรรมปลูกป่า

ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี  บางปู ร่วมกับกองทัพบก  ซึ่งดำเนินการ ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อถวายความจงรักภักดี เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในปี 2554  นี้