ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

“ท่อตราช้าง” ร่วมกับ “ย่งเชียงเส็ง” ออกบูธงานเกษตรกำแพงแสน ให้ความรู้พร้อมจำหน่ายสินค้าภายในงาน

 “ท่อตราช้าง” ร่วมกับ “ย่งเชียงเส็ง” ผู้แทนจำหน่ายในพื้นที่ ออกบูธแสดงสินค้าในงานเกษตรกำแพงแสน จ.นครปฐม ระหว่าง 1-10 ธันวาคม โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเรื่องระบบท่อทั้งสำหรับงานบ้านและงานสวนเกษตรแก่ลูกค้าที่สนใจเข้าชม ซึ่งมีทั้งกลุ่มเจ้าของบ้าน ช่าง และเกษตรกร รวมถึงมีการจำหน่ายสินค้าภายในบูธ พร้อมโปรโมชั่น และกิจกรรมเกมส์ให้ลูกค้าร่วมสนุกอีกด้วย


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com