ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

นวพลาสติก สระบุรี ร่วมสนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557

 นวพลาสติก สระบุรี โดยมี คุณสมชาย หงษ์สุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มอบสิ่งของเพื่อร่วมสนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ช่วงที่มีวันหยุดต่อเนื่อง ให้กับ สถานีตำรวจภูธรหนองแค ซึ่งนับเป็นโครงการดี ๆ อีกหนึ่งโครงการ ที่กระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการขนส่งทางถนน