ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

ชมรมปั่นจักรยาน นวพลาสติก 3 Location ร่วม ‘ปั่นเพื่อน้อง’ นำสิ่งของและเงินบริจาคไปมอบให้น้องๆ ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด

 ชมรมปั่นจักรยาน นวพลาสติก จาก 3 Location รวมพลัง ‘ปั่นเพื่อน้อง’ นำสิ่งของจำเป็น มูลค่า 15,000 บาท และเงินบริจาค จำนวน2,500 บาท ซึ่งมาจากเงินบริจาคของพี่น้องนวพลาสติก ไปมอบให้กับน้องๆ ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ม.ค.57 ที่ผ่านมา

 

    ในงานนี้ชมรมปั่นจักรยาน มารวมตัวกัน ณ จุดเริ่มต้นที่ SCG บางซื่อ แต่เช้าตรู่ ร่วมปั่นเป็นระยะทางกว่า 30 กม. เพื่อนำสิ่งของจำเป็นและเงินบริจาคไปมอบให้น้องๆ งานนี้นอกจากอิ่มบุญกันถ้วนหน้าแล้ว ยังได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วย


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com