ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

WINDSOR สนับสนุนรางน้ำฝน เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนเอสซีจีหลังที่ 30 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

 WINDSOR ร่วมสนับสนุนสินค้ารางน้ำฝนพร้อมนำช่างเข้าไปติดตั้ง เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนเอสซีจี หลังที่ 30 กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ชำรุดไปตามกาลเวลา ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ มั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยแก่ครู นักเรียน ซึ่งเป็นผู้ใช้งานโดยตรง  กิจกรรมในครั้งนี้  ถือเป็นการเติมเต็มรอยยิ้ม และคืนความสุขให้กับชาวบ้านอย่างยั่งยืนอีกหนึ่งโครงการ


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com