ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

WINDSOR สนับสนุนรางน้ำฝน เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนเอสซีจีหลังที่ 30 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

 WINDSOR ร่วมสนับสนุนสินค้ารางน้ำฝนพร้อมนำช่างเข้าไปติดตั้ง เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนเอสซีจี หลังที่ 30 กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ชำรุดไปตามกาลเวลา ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ มั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยแก่ครู นักเรียน ซึ่งเป็นผู้ใช้งานโดยตรง  กิจกรรมในครั้งนี้  ถือเป็นการเติมเต็มรอยยิ้ม และคืนความสุขให้กับชาวบ้านอย่างยั่งยืนอีกหนึ่งโครงการ