ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

นวพลาสติก ร่วมปรับภูมิทัศน์ พร้อมเดินระบบประปาน้ำดื่ม โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ จ.สระบุรี

 นวพลาสติก นำพนักงานจิตอาสาร่วมปรับภูมิทัศน์ ปรับทางระบายน้ำ ปลูกหญ้าแฝกบำรุงดิน ฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ และแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม พร้อมเดินระบบประปาเครื่องกรองน้ำดื่ม ให้น้อง ๆ ที่โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ จ.สระบุรี โดยมี คุณจิระชัย กาญจนอัมพร  ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต และทีมพี่ ๆ ผู้บริหาร เป็นตัวแทนส่งมอบ