ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

“ท่อตราช้าง” ร่วมปรับปรุงสวนการเกษตร โรงเรียนบ้านหนองละลอก ติดตั้งสปริงเกอร์สำหรับรดน้ำต้นไม้

 ท่อตราช้าง ร่วมปรับปรุงสวนการเกษตรให้น้องๆ  โรงเรียนบ้านหนองละลอก จ.ระยอง โดยช่วยติดตั้งระบบสปริงเกอร์สำหรับรดน้ำต้นไม้ ช่วยประหยัดค่าน้ำจากการรดน้ำที่เกินความจำเป็นและสามารถเอาเวลาที่เสียไปกับการรดน้ำต้นไม้ไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้มากกว่า