ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

นวพลาสติก สระบุรี สนับสนุนเงินสำหรับทัศนศึกษา ดูงานนอกสถานที่ ให้กับ อบต.หนองปลิง

 นวพลาสติก สระบุรี นำโดย  คุณจิระชัย  กาญจนอัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต และทีมผู้บริหาร เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ อบต.หนองปลิงโดยมี นายก อบต.หนองปลิง คุณชญาณ์อัฐ ผาสุขศาสตร์ และผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนรับมอบ


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com