ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

นวพลาสติก สระบุรี สนับสนุนเงินสำหรับทัศนศึกษา ดูงานนอกสถานที่ ให้กับ อบต.หนองปลิง

 นวพลาสติก สระบุรี นำโดย  คุณจิระชัย  กาญจนอัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต และทีมผู้บริหาร เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ อบต.หนองปลิงโดยมี นายก อบต.หนองปลิง คุณชญาณ์อัฐ ผาสุขศาสตร์ และผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนรับมอบ