ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

“ท่อตราช้าง” สนับสนุนท่อและอุปกรณ์ข้อต่อ ให้กับ อบต.หนองปลิง

 ท่อตราช้าง นำโดย คุณจิระชัย  กาญจนอัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต เป็นตัวแทนมอบท่อและอุปกรณ์

ข้อต่อตราช้าง เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมี นายก อบต.หนองปลิง คุณชญาณ์อัฐ ผาสุขศาสตร์และผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนรับมอบ