ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

“ท่อตราช้าง” เดินระบบท่อประปา ปรับปรุงอ่างล้างหน้าโรงเรียนบ้านหนองละลอก จ.ระยอง

 ท่อตราช้าง  จัดกิจกรรมร่วมปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนบ้านหนองละลอก จ.ระยอง โดยให้ชาวบ้านและน้อง ๆ นักเรียน ที่มีความสนใจได้มีส่วนร่วมในการเดินระบบท่อประปา ที่อ่างล้างหน้าและที่แปรงฟันของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุภาพอนามัยของตนเองและชุมชนที่อาศัยอยู่