ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

นวพลาสติก จับมือ Chang young และ นศ.ฝึกงานปี 56 ร่วมสร้างฝายที่เขายายดา ครั้งที่ 3

     นวพลาสติก กับการสร้างฝายครั้งที่ 3 ที่จำนวน 40 ฝาย โดยครั้งนี้จับมือร่วมกับ Chang young และ นักศึกษาฝึกงานปี 56 ในกิจกรรม “สร้างฝายกับ SCG คืนชีวีตให้เขายายดา” เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมรอบเขายายดา จ.ระยอง และเพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้หยั่งรากลึกลงในใจทุกคน และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ เอสซีจี จะก่อตั้งครบ 100 ปี

     กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ส่งผลให้ป่าต้นน้ำหลายแห่งกลับฟื้นคืนความสมบูรณ์ ทั้งยังก่อให้เกิดองค์ความรู้ตามภูมินิเวศของป่าแต่ละแห่ง นับเป็นชัยชนะของการอนุรักษ์และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับเขายายดาก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่กำลังสั่งสม องค์ความรู้เรื่องการฟื้นฟูระบบนิเวศของป่า 


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com