ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

“ท่อตราช้าง” และ “WINDSOR” ให้โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

“ท่อตราช้าง” และ “WINDSOR” ภายใต้ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด นำโดย คุณสมชาย หงษ์สุวรรณ ผู้จัดการสำนักงานพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และทีมงานจิตอาสา เป็นตัวแทน มอบจักรยานมือสอง จำนวน 3 คัน ให้แก่ คุณจำลอง สงณรงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ เป็นผู้รับมอบ


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com