ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

“ท่อตราช้าง” และ “WINDSOR” ร่วมปรับปรุงและเดินระบบท่อน้ำการเกษตร โรงเรียนบ้านหนองละลอก

“ท่อตราช้าง” และ “WINDSOR” ภายใต้ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด โดย คุณสมชาย หงษ์สุวรรณ ผู้จัดการสำนักงานพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน นำทีมพนักงานและ น้อง ๆ นศ.ฝึกงาน ปี 56 ร่วมกันเดินระบบท่อน้ำการเกษตร ที่โรงเรียนหนองละลอก จ.ระยอง เมื่อเร็ว ๆ นี้


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com