ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

“ท่อตราช้าง” ร่วมบริจาคอุปกรณ์ท่อและข้อต่อ เพื่อช่วยบำรุงรักษา วัดอ่างแก้ว จ.ระยอง

“ท่อตราช้าง” นำโดย คุณสมชาย หงษ์สุวรรณ ผู้จัดการสำนักงานพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และน้อง ๆ นศ.ฝึกงาน ปี 56  เป็นตัวแทนเข้ามอบอุปกรณ์ท่อและข้อต่อ ให้กับ วัดอ่างแก้ว จ.ระยอง เพื่อร่วมปรับปรุงระบบท่อน้ำ แทนอันเก่าที่ชำรุด โดยมีเจ้าอาวาสวัดอ่างแก้ว เป็นผู้รับมอบ


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com