ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

จิตอาสานวพลาสติก สร้างอาคารเรียน เอสซีจี หลังที่ 32 ร่วมกับชาวค่าย เอสซีจี ที่ จ. นครศรีธรรมราช

กลับมาอีกครั้ง ที่พี่น้องชาวนวพลาสติก ได้เสียสละวันหยุดพักผ่อนประจำปี เดินทางไปเพื่อร่วมก่อสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาของปูนซิเมนต์ไทย และมูลนิธิเอสซีจี

 
นอกจากการให้กำลังชาวค่ายด้วยของติดไม้ติดมือเล็กเพื่อให้กำลังทีมงานแล้ว ชาวนวพลาสติกของเราก็พร้อมหยิบจับเครืองมือทุกชนิด ยังช่วยแบกช่วยหามโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยทีเดียว เพื่อให้อาคารเรียนของน้อง ๆ เสร็จสมบูรณ์  ในปี 56 นี้ เราเดินทางไปที่ โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช นำทีมโดย พี่หน่อง สมชาย หงษ์สุวรรณ ผู้จัดการสำนักงานพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com