ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

“ท่อตราช้าง” ร่วมกับ “ร้านตั้งหง่วนเซ้ง” ออกบูธสินค้าและจัดกิจกรม CSR ในงานเลี้ยงขอบคุณผู้รับเหมา

“ท่อตราช้าง” และสินค้าอื่นๆของเครือSCG ร่วมออกบูธในงานเลี้ยงขอบคุณผู้รับเหมาของ“ร้านตั้งหง่วนเซ้ง” ร้านผู้แทนจำหน่ายใน จ.เชียงใหม่  เมื่อ 23 มี.ค. ที่โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยท่อตราช้างมีการออกบูธแนะนำสินค้า รวมถึงให้ลูกค้าได้ทดลองคุณภาพสินค้าจริงในกิจกรรม CSR ต่อประกอบท่อเป็นอุปกรณ์กีฬา (โกลฟุตบอล) และที่จอดจักรยาน เพื่อมอบให้กับน้องๆในโรงเรียนในพื้นที่


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com