ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

“ท่อตราช้าง” และ “WINDSOR” สนับสนุนของขวัญ ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

ท่อตราช้าง และ วินด์เซอร์ ภายใต้ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมสนับสนุนของขวัญให้แก่ อสม. เนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง