ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

“ท่อตราช้าง” และ “WINDSOR” สนับสนุนของขวัญ ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

ท่อตราช้าง และ วินด์เซอร์ ภายใต้ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมสนับสนุนของขวัญให้แก่ อสม. เนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com