ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

“ท่อตราช้าง” บริจาคท่อและอุปกรณ์ข้อต่อ ให้กับต.หนองละลอก จ.ระยอง

“ท่อตราช้าง” ภายใต้ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด ร่วมบริจาคท่อและอุปกรณ์ข้อต่อตราช้าง เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ต.หนองละลอก จ.ระยอง นำโดย คุณจิระชัย กาญจนอัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต และ คุณสมชาย หงษ์สุวรรณ ผู้จัดการ สนง.พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เป็นตัวแทนมอบ โดยมีตัวแทนหมู่บ้านและนายก อบต.หนองละลอก เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com