ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

“ท่อตราช้าง” และ “ WINDSOR” สนับสนุนเงินกิจกรรม ประเพณีบุญเดือนสาม ให้กับ อบต.หนองละลอก

“ท่อตราช้าง” และ “WINDSOR” ภายใต้ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด นำโดย พี่จิ จิระชัย กาญจนอัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต และ พี่หน่องสมชาย หงษ์สุวรรณ ผู้จัดการ สนง.พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เข้ามอบเงินสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม โดยมี คุณปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายก อบต.หนองละลอก เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก