ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

“ท่อตราช้าง” ร่วมกับ “COTTO” จัดอบรมเรื่องระบบท่อแก่น้องๆนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

“ท่อตราช้าง” ร่วมกับ “COTTO” (สยามแวร์ฯ) จัดอบรมความรู้เรื่องระบบท่อสุขาภิบาลในงานระบบประปา–ระบายน้ำสำหรับบ้านและอาคาร ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี พร้อมจัดกิจกรรม work shop ทดลองติดตั้งระบบท่อห้องน้ำ เมื่อ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อบรม COTTO ดอนเมือง