ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

“ท่อตราช้าง” ร่วมกับ “COTTO” จัดอบรมเรื่องระบบท่อแก่น้องๆนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

“ท่อตราช้าง” ร่วมกับ “COTTO” (สยามแวร์ฯ) จัดอบรมความรู้เรื่องระบบท่อสุขาภิบาลในงานระบบประปา–ระบายน้ำสำหรับบ้านและอาคาร ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี พร้อมจัดกิจกรรม work shop ทดลองติดตั้งระบบท่อห้องน้ำ เมื่อ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อบรม COTTO ดอนเมือง 


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com