ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

“ท่อตราช้าง” ร่วมงาน “อาชีวเอ็ก ซ์โปร” มุ่งให้ความ รู้เรื่องท่อปลูกฝังเยาวชนใช้ของคุณภาพดี รับผิดชอบต่อสังคม

“ท่อตราช้าง” ร่วมออกบูธและจัดอบรมให้ความรู้สินค้า กับกลุ่มนักศึกษาอาชีวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงาน “อาชีวเอ็กซ์โปร’13”  ระหว่างเดือนธ.ค. 55 – ม.ค. 56 ใน 5 วิทยาลัย ทั่วทุกภาค โดยปีนี้ได้อบรมให้ความรู้สินค้า “ท่อตราช้าง” และ “รางน้ำฝนไวนิลWINDSOR” รวมถึงแนะนำให้ เลือกใช้สินค้าคุณภาพดี ที่เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้น้องๆนักศึกษามีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และสังคม นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมแข่งขันต่อประกอบระบบท่อห้องน้ำแบบเสมือนจริงเพื่อ ชิงทุนการศึกษาอีกด้วย