ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

“ท่อตราช้าง” พาผู้แทน จำหน่ายสร้างสรรค์สังคม ประดิษฐ์อุปกรณ์กีฬา ด้วยท่อและข้อต่อพีวีซีตราช้าง มอบให้น้องๆ ร.ร.เมืองพัทยา 4

คณะผู้บริหาร และพนักงานท่อตราช้าง ร่วมกับผู้แทนจำหน่าย กว่า 60 ร้านค้าทั่ว ประเทศ ประดิษฐ์อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ใช้สอยสำหรับน้องๆนักเรียน ด้วยท่อ และ ข้อต่อพีวีซี ตราช้าง ได้แก่ โกลฟุตบอล, ชั้นวางรองเท้า, ที่จอดจักรยาน และ แผงกั้นจอดรถ โดยได้มอบให้กับโรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อ 27ม.ค. ที่ผ่านมา


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com