ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

ท่อตราช้าง” และ “WINDSOR” ร่วมสนับสนุนโครงการ ILP คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ “ท่อตราช้าง” และ “WINDSOR” ภายใต้ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด นำโดย คุณธีรัตถ์ อุทยานัง กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) และคุณพรเทพ ภัทรกุลทวี ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจท่อ (ที่ 1 จากซ้าย)  ร่วมสนับสนุนโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (ILP) โดยมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม พร้อมกับกำหนดเป้าหมายหลัก เพื่อสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืน และยังเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการเรียน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุณสม เลิศหิรัญวงศ์ คณบดี (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยคุณธานี พุฒิพันธุ์พฤทธิ์ กรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ที่ 1 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ 


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com