ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

“ท่อตราช้าง” และ “WINDSOR” ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2556

 คุณปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายก อบต.หนองละลอก และองค์กรต่างๆ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นที่ สนามกีฬาโรงเรียนวัดหนองกระบอก โดยภายในงาน  “ท่อตราช้าง” และ “WINDSOR” ภายใต้ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด  นำทีมโดยชมรมอาสาพัฒนา คุณสมชาย หงษ์สุวรรณ ได้ร่วมออกบูธกิจกรรมและนำเกมส์ต่างๆ ไปร่วมสนุกกับน้อง ๆ รวมถึงผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับของรางวัลมากมายที่เตรียมไว้ให้กับเด็กทุกคนที่มาร่วมงานด้วย นอกจากเด็กๆ จะได้สนุกกับกิจกรรมบนเวที ที่ส่งเสริมความกล้าแสดงออกที่สร้างสรรค์ มีพัฒนาการที่ดี แล้วยังมีรับความสุขกับรางวัลที่ได้รับด้วย


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com