ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

“ท่อตราช้าง” และ “WINDSOR” ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2556

 คุณปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายก อบต.หนองละลอก และองค์กรต่างๆ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นที่ สนามกีฬาโรงเรียนวัดหนองกระบอก โดยภายในงาน  “ท่อตราช้าง” และ “WINDSOR” ภายใต้ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด  นำทีมโดยชมรมอาสาพัฒนา คุณสมชาย หงษ์สุวรรณ ได้ร่วมออกบูธกิจกรรมและนำเกมส์ต่างๆ ไปร่วมสนุกกับน้อง ๆ รวมถึงผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับของรางวัลมากมายที่เตรียมไว้ให้กับเด็กทุกคนที่มาร่วมงานด้วย นอกจากเด็กๆ จะได้สนุกกับกิจกรรมบนเวที ที่ส่งเสริมความกล้าแสดงออกที่สร้างสรรค์ มีพัฒนาการที่ดี แล้วยังมีรับความสุขกับรางวัลที่ได้รับด้วย