ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

ท่อตราช้าง สนับสนุนท่อและอุปกรณ์ข้อต่อ ให้กับ อบต.หนองปลิง

ท่อตราช้าง นำโดย คุณจิระชัย  กาญจนอัมพร  ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต และคุณสมชาย หงษ์สุวรรรณ ผู้จัดการสำนักงานพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เป็นตัวแทนมอบท่อและอุปกรณ์ข้อต่อตราช้าง เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมี นายก อบต.หนองปลิง ไชยวงษ์ คำอยู่ และผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนรับมอบ


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com