ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

WINDSOR ร่วมสนับสนุนสินค้าไม้ตกแต่งไวนิล ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน ซ.สวนรื่น (วงศ์สว่าง)

เมื่อเร็ว ๆ นี้  WINDSOR นำโดย คุณธีรัตถ์ อุทยานัง กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวามือ) ร่วมส่งมอบสินค้าไม้ตกแต่งไวนิล WINDSOR ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน ซ.สวนรื่น (วงศ์สว่าง) ร่วมกับ SCG Chemicals กับโครงการปันโอกาส...วาดอนาคต ของมูลนิธิเอสซีจี เพื่อร่วมปรับภูมิทัศน์ สร้างคุณภาพชีวิตเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าเรียน และน่าอยู่มากขึ้น