ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

“ท่อตราช้าง” สนับสนุนอุปกรณ์ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองนาใน

“ท่อตราช้าง” นำโดย คุณธีรัตถ์ อุทยานัง กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนในการมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุ Recycle ที่เกิดจาการทำระบบ Lean ที่โรงงานนวพลาสติก สระบุรี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาใน จ.ปราจีนบุรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้และปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป