ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

ชมรมจักรยาน ท่อตราช้างและวินด์เซอร์ ร่วมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา กับ อบต.หนองละลอก

นวพลาสติก ระยอง นำโดยคุณสมชาย หงษ์สุววรณ ผจก.พัฒนาองค์กร นำทีมชมรมจักรยาน นวพลาสติกระยอง เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา ร่วมกับ อบต.หนองละลอก ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักปั่นได้ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และรักษ์สิ่งแวดล้อม