ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

นวพลาสติก สระบุรี ร่วมลงนามสัตยาบัน เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี พร้อมรับธงสถานประกอบการโรงงานสีขาว ประจำปี 2555

นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  และ นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการมอบธงประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเหมราชสีขาวป้องกันยาเสพติด ใน “พิธีลงนามสัตยาบัน พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรีสีขาว และมอบธงสถานประกอบการโรงงานสีขาว” ให้แก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์เป็นโรงงานสีขาวปี 2555 โดยมี คุณจิระชัย กาญจนอัมพร ผู้จัดการฝ่ายผลิตท่อและข้อต่อ เป็นผู้รับมอบ