ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

วินด์เซอร์ ร่วมสร้างอาคารเรียนเอสซีจี หลังที่ 31 ที่โรงเรียนวัดศรีสโมสร จ.ชัยนาท

WINDSOR สนับสนุนสินค้ามีคุณภาพ ยกทีมช่างเข้าติดตั้งสินค้าประตูหน้าต่าง พร้อมกับสมาชิกค่ายอาสาพัฒนา เพื่อสร้างอาคารเรียนเอสซีจีหลังที่ 31 ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี ที่โรงเรียนวัดศรีสโมสร จ.ชัยนาท มุ่งต่อยอดฟื้นฟูโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่เยาวชน ก่อสร้างจากความร่วมมือร่วมใจระหว่างชมรมอาสาพัฒนาสภากิจกรรมพนักงานเอสซีจี และประชาชนในพื้นที่  โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอนุวัฒน์ จงยินดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิเอสซีจี และพี่หน่อง สมชาย หงษ์สุวรรณ ผจก.พัฒนาองค์กร ตัวแทนจาก WINDSOR ได้ร่วมส่งมอบอาคารเรียนให้กับกระทรวงศึกษาธิการเป็นสาธารณสมบัติเพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน