ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

NAWAPLASTIC สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาในชุมชนด้วยโครงการ “การปรับปรุงโรงงานอาหารและการสร้างชุดปลูกผักไร้ดินเพื่อการเรียนรู้” ให้แก่โรงเรียนวัดดอนจันทน์ จังหวัดระยอง

เมื่อเร็วๆนี้ คุณธีรัตถ์ อุทยานัง รองกรรมการผู้จัดการ นวพลาสติกฯ พร้อมด้วยเพื่อนพนักงาน ร่วมใจกันส่งมอบ “โครงการปรับปรุงโรงงานอาหารและโครงการสร้างชุดปลูกผักไร้ดินเพื่อการเรียนรู้” ให้กับน้องๆโรงเรียนวัดดอนจันทน์ จังหวัดระยอง เพื่อช่วยให้น้องๆมีคุณภาพชีวิตในการเรียนที่ดีขึ้น โดยการปรับปรุงโรงอาหารในโรงเรียน ให้สะอาดถูกสุขลักษณะและการติดตั้งชุดการปลูกผักไร้ดิน เพื่อการเรียนรู้และน้องๆ ยังสามารถนำผักที่ได้จากการปลูกมาทำอาหารกลางวันได้อีกด้วยค่ะ