ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

NAWAPLASTIC สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาในชุมชนด้วยโครงการ “การปรับปรุงโรงงานอาหารและการสร้างชุดปลูกผักไร้ดินเพื่อการเรียนรู้” ให้แก่โรงเรียนวัดดอนจันทน์ จังหวัดระยอง

เมื่อเร็วๆนี้ คุณธีรัตถ์ อุทยานัง รองกรรมการผู้จัดการ นวพลาสติกฯ พร้อมด้วยเพื่อนพนักงาน ร่วมใจกันส่งมอบ “โครงการปรับปรุงโรงงานอาหารและโครงการสร้างชุดปลูกผักไร้ดินเพื่อการเรียนรู้” ให้กับน้องๆโรงเรียนวัดดอนจันทน์ จังหวัดระยอง เพื่อช่วยให้น้องๆมีคุณภาพชีวิตในการเรียนที่ดีขึ้น โดยการปรับปรุงโรงอาหารในโรงเรียน ให้สะอาดถูกสุขลักษณะและการติดตั้งชุดการปลูกผักไร้ดิน เพื่อการเรียนรู้และน้องๆ ยังสามารถนำผักที่ได้จากการปลูกมาทำอาหารกลางวันได้อีกด้วยค่ะ


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com