ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

ท่อตราช้าง และ WINDSOR มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างโรงเรียนบ้านโนนหัวบึง จังหวัด ปราจีนบุรี

WINDSOR และ ท่อตราช้าง ร่วมกับมูลนิธิซิเมนต์ไทยสร้างอาคารเรียนและห้องน้ำให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง ต.ยานรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของเยาวชนและสังคมส่วนรวม โดยในวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมาได้มีพิธีการส่งมอบโรงเรียนอย่างเป็นทางการจากกกรรมการบริหารมูลนิธิซิเมนต์ไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานรับมอบอาคารเรียนในนามของจังหวัด พร้อมทั้งร่วมกับปลูกต้นไม้ ณ บริเวณรอบอาคารเรียนร่วมกัน