ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่น้องๆในตำบลหนองปลิง เนื่องในโครงการวันกตัญญู 2553

เมื่อเร็วๆนี้ คุณอนุชา ลาภธนภัทร ผู้จัดการส่วนสนับสนุนการผลิต และ คุณจักราวุธ แสงทอง ผู้จัดการส่วนผลิตสระบุรี บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด พร้อมทั้งพนักงานโรงงานสระบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันกตัญญู ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง  ณ  วัดหนองสะเดา อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยบริษัท ฯ ได้ทำมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในตำบลหนองปลิง จำนวน 40 ทุน เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่น้องๆในชุมชนใกล้เคียงกับโรงงาน และภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริม ฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีด้านความกตัญญูให้คงอยู่ในชุมชนสืบไป


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com