ข่าวกิจกรรมบริษัท

นวพลาสติก กับกิจกรรม สื่อการเรียนการสอน DIY ตัวเลขจากท่อเอสซีจี

        เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณสัมพันธ์ ลู่วีระพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด พร้อมเพื่อนพนักงานนวพลาสติก บางซื่อ ทั้งอาคาร 9 และอาคาร 17 สละเวลางาน เข้าร่วมกิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน DIY ตัวเลขจากท่อเอสซีจี เพื่อมอบให้กับชุมชนโรงเรียนที่อยู่รอบ ๆ โรงงาน โดยการผลิตสื่อครั้งนี้ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ การรู้จักตัวเลข 0-9 เพื่อให้น้อง ๆ วัยเด็กเล็ก ได้รู้และเข้าใจการนับเลขในหลาย ๆ รูปแบบ


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com