ข่าวกิจกรรมบริษัท

เพื่อน ๆ นวพลาสติก บรรจุถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี

    ขอขอบคุณ จิตอาสา นวพลาสติก ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันคนละไม้คนละมือ เท่าที่กำลังเราจะช่วยได้  เสียสละเวลางาน แรงกายและแรงใจ เข้าร่วมบรรจุถุงยัง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 3,000 ถุง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องผู้ประสบภัย ณ ภาคใต้