ข่าวกิจกรรมบริษัท

จิตอาสา นวพลาสติก ระยอง ร่วมผลิตสื่อการเรียนการสอนพร้อมทำกิจกรรมกับน้อง ๆ โรงเรียนปัญญานุกูล

    เมื่อเร็ว ๆ นี้  นวพลาสติก ระยอง นำทีมโดยคุณพงศ์ธร  วงศ์บุศยรัตน์ ผู้จัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี และพนักงานที่มีเดือนเกิดตรงกับเดือนมกราคม จัดทำบุญร่วมแบ่งปันความสุขนอกสถานที่ โดยร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน น้อง ๆ โรงเรียนปัญญานุกูลล พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เช่น ร้องเพลง เล่นเกมส์   เพื่อสร้างความสนุกสนานระหว่างพนักงานและน้อง ๆ  พร้อมผลิตสื่อการเรียนการสอน โดย DIY จากท่อเอสซีจี เพื่อมอบให้น้อง ๆ ไว้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนต่อไป