ข่าวกิจกรรมบริษัท

จิตอาสา นวพลาสติก ระยอง ร่วมผลิตสื่อการเรียนการสอนพร้อมทำกิจกรรมกับน้อง ๆ โรงเรียนปัญญานุกูล

    เมื่อเร็ว ๆ นี้  นวพลาสติก ระยอง นำทีมโดยคุณพงศ์ธร  วงศ์บุศยรัตน์ ผู้จัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี และพนักงานที่มีเดือนเกิดตรงกับเดือนมกราคม จัดทำบุญร่วมแบ่งปันความสุขนอกสถานที่ โดยร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน น้อง ๆ โรงเรียนปัญญานุกูลล พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เช่น ร้องเพลง เล่นเกมส์   เพื่อสร้างความสนุกสนานระหว่างพนักงานและน้อง ๆ  พร้อมผลิตสื่อการเรียนการสอน โดย DIY จากท่อเอสซีจี เพื่อมอบให้น้อง ๆ ไว้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนต่อไป


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com