ข่าวกิจกรรมบริษัท

กลุ่มบริษัทนวพลาสติก เข้ารับรางวัล SCG Safety Award 2016 ระดับ Bronze และ Silver

        นวพลาสติก ระยอง เข้ารับรางวัล SCG Safety award 2016 ระดับ Bronze Class และ นวอินเตอร์เทค ในระดับ Silver Class โดยได้รับเกียรติจาก คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เป็นผู้มอบ ภายในงาน Management forum 2017 ถือเป็นอีกความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการยกระดับความปลอดภัย ทั้งในงานและนอกงาน เพราะพนักงานและพนักงานคู่ธุรกิจคือครอบครัวเดียวกัน


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com