ข่าวกิจกรรมบริษัท

พนักงานนวพลาสติก และผู้นำชุมชน ร่วมใจเข้าพัฒนา วัดสวนหลาว จ.ระยอง กับโครงการวัดสร้างสุข

  เมื่อเร็ว ๆ นี้ นวพลาสติก ระยอง ยกพลจิตอาสาและผู้นำชุมชน ใน ต.หนองละลอก ร่วมเข้าพัฒนาวัดสวนหลาว ครั้งที่ 1 ประจำปี 25560 ตามหลักการของโครงการ 5ส วัดสร้างสุข เริ่มจากการจัดห้องเก็บของ ห้องครัว อุปกรณ์ต่าง ๆ  โดยการนำออกมาทำความสะอาดและจัดเก็บเข้าที่ ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความเป็นระเบียบและง่ายต่อการหยิบใช้งานในครั้งต่อไป


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com