ข่าวกิจกรรมบริษัท

นวพลาสติก คว้า Brown Award ในงาน The 2nd ASEAN Plastic awards 2016

 นวพลาสติก นำโดย พี่ลู่ พรเทพ ภัทรกุลทวี ผู้จัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี  เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับ  “Brown Award” ประเภทผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง (Construction Products) จากผลิตภัณฑ์ รางน้ำฝนไวนิล รุ่น SMART (High performance rain gutter : Smart series) ในการประกวด The 2nd ASEAN Plastics Awards 2016 โดย Mr. Ho Duc Lam ประธานASEAN Federation of Plastic Industries (AFPI) เป็นผู้มอบรางวัล ในงาน Plastic Night 2016 : Step across the boundary

รางวัลดังกล่าว มุ่งเน้นพัฒนาในด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม โดยเน้นที่การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า รูปลักษณ์ที่สวยงามขึ้น การใช้งานที่ดีขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จัดขึ้นโดย กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com