ข่าวกิจกรรมบริษัท

นวพลาสติก สระบุรี นำจิตอาสาร่วมต่อท่อเดินระบบน้ำ วัดโคกมะตูม จ.สระบุรี

นวพลาสติก สระบุรี ภายใต้แบรนด์ ท่อเอสซีจี โดยพี่เอ คัมภีร์ ธรรมวิทย์ ผู้จัดการ CSR  นำทีมพนักงานจิตอาสา เข้าร่วมเดินระบบท่อน้ำ กว่า 400 เมตร ที่วัดโคกมะตูม โดยต่อจากบ่อน้ำธรรมชาติ มาใช้ประโยชน์ในวัด ซึ่งวัดดังกล่าวยังเป็นศูนย์อบรม ปฎิบัติธรรมสำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไปอีกด้วย


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com