ข่าวกิจกรรมบริษัท

นวพลาสติก สระบุรี ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ ณ วัดหนองผักชีใต้

นวพลาสติก สระบุรี นำโดยพี่หน่อง สมชาย หงษ์สุวรรณ ผจก.พัฒนาอย่างยั่งยืน และ พี่เอ คัมภีร์ ธรรมวิทย์ ผจก. CSR พาพนักงานที่มีเดือนเกิดตรงกับเดือนเมษายน ร่วมปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบวัด และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลาดุก 4,600 ตัว และปลาตะเพียน จำนวน 1,000 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ  วัดหนองผีกชีใต้ และความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com